Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:madon.szachy@wp.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres Białka 109, 34-220 Maków Podhalański.

Reklamacje i zwroty (regulamin)  

1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał nie jest zgodny z zamówieniem ma prawo do złożenia reklamacji. Prawo takie obowiązuje 10 dni od chwili otrzymania przesyłki. Niezgodność należy niezwłocznie zgłosić do sklepu Madon-szachy.pl telefonicznie lub mailowo.
 
2. Podstawą zgłoszenia niezgodności towaru z umową, może być dostarczenie innego produktu niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby produktów.
 
3. W przypadku skorzystania z tego prawa należy zgłosić reklamację drogą mailową oraz odesłać reklamowany towar w przeciągu 10 dni od daty otrzymania produktu.
 
4. W przypadku odsyłania reklamowanego produktu na adres Madon-szachy.pl, niezbędnym jest załączenie dokumentów:
- wypełnionego formularza reklamacyjnego (jeżeli zostanie on przesłany do Klienta celem wypełnienia)
 
 
5. Madon-szachy.pl nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek za pobraniem.
 
6. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie oryginalnego dowodu zakupu (faktury lub paragonu).
 
7. Sklep Madon-szachy.pl zastrzega sobie prawo 10 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 
8. Klient jest zobligowany do tego, by zwrócić należytą uwagę na to, w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez sklep Madon-szachy.pl zwrotów z powodu braków lub uszkodzeń powstałych podczas transportu. Podczas odbioru przesyłki, gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości lub uszkodzenia paczki, należy sporządzić protokół szkód w obecności kuriera i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu telefonicznie lub mailowo.
 
9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 
10. W przypadku braku towaru na magazynie Madon-szachy.pl lub u jego dostawców i niemożności wymiany towaru na inny, Klient otrzyma zwrot należności w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 
11. W każdym powyższym przypadku zwracana jest równowartość reklamowanych produktów, nie jest natomiast zwracany koszt przesyłki, gdyż usługa ta została zrealizowana na rzecz Klienta. Koszty wysyłki reklamowanych towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.
 
12. W przypadku, gdy klient skorzystał z wysyłki „dostawa gratis” i jej koszt nie został wyszczególniony na dokumencie sprzedaży, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o aktualną cenę przesyłki, którą faktycznie dostarczono klientowi towar. Aktualne ceny przesyłek znajdują się na stronie „koszty wysyłki” sklepu Madon-szachy.pl
 
13. W przypadku odbioru osobistego zamówionych produktów prawo reklamacji ze względu na niezgodność towaru z umową nie obowiązuje. W takim przypadku uznaje się, iż umowa została zawarta w siedzibie firmy Madoń., a Klient w pełni potwierdza zgodność towaru ze złożonym zamówieniem.

Prawo odstąpienia od umowy (regulamin)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania rzeczy do Sprzedawcy oraz jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
2. Pouczenie o tym uprawnieniu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania lub zapoznania się, na stronie startowej pod zakładką „Prawo odstąpienia od umowy”.
 
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 
4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.
 
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 
7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać lub zapoznać się z jego treścią na stronie startowej pod zakładką „Wzór formularza odstąpienia od umowy”.
 
8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 
11. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 
12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
14. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Menu

QR kod

Załóż darmowe konto, aby zapisywać ulubione rzeczy.

Zaloguj

Załóż darmowe konto, aby używać listy życzeń.

Zaloguj